Pilegrimsbyen
Pilegrimsbyen, Foto: Tove Eivindsen

Pilegrimsbyen

Pilegrimsleden, St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av historiske veier gjennom vakker natur, gammelt kulturlandskap og historiske steder.

Om pilegrimsbyen Trondheim

Ledene fører til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. 

Etter reformasjonen ble ikke tradisjonen holdt i live her i nord, men i de katolske landene lenger sør i Europa har pilegrimsreiser holdt stand. I dag ser vi at pilegrimstradisjonen er på frammarsj igjen også i Skandinavia.  

Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, og dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring. Pilegrimsmålet er likevel det samme for de mange som følger pilegrimsledene helt fram til det vakre høyalteret i Europas nordligste gotiske katedral, Nidarosdomen i hjertet av Trondheim.

Siden arbeidet med merking av pilegrimsleden begynte i 1994 er mer enn 500 mil led gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med pilegrimslogoen, og nettverket bygges stadig ut.

Vel fremme i Trondheim kan pilegrimen i tillegg til å besøke Nidarosdomen få diplom og St. Olavsbrev som bekreftelse på sin vandring. Dette utleveres ved Nidaros Pilegrimsgård, som er mottakssted, overnattingsplass og informasjonssenter for Pilegrimer. Middelalderhistorien kan også oppleves ved besøk i middelalderkirken «Vår Frue Kirke» og de mange kirkeruinene som er avdekket gjennom arkeologiske utgravninger i senere tid.

Ved besøk i utstillingene i Erkebispegården får man nærmere innsyn i katedralbyggingen, og ved middelalderutstillingen hos NTNU Vitenskapsmuseet blir vi bedre kjent med menneskene som levde i Trondheim i middelalderen. Her finnes også «Norges dåpsattest», Kulisteinen, som er datert til tidlig 1000-tall.