Om oss

Denne nettsiden er et resultat av forprosjektet «Historiske Trondheim», som ble initiert av NTNU Vitenskapsmuseet.

Hovedmålene med forprosjektet

Alle som går i Trondheim skal oppleve at de er i en historisk by.

Byrom og museer skal brukes til engasjerende formidling.

Trondheims historie skal formidles i et tverrfaglig, globalt perspektiv.

Prosjektleder er kommunikasjons- og markedsleder Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Forprosjektet jobber for å bygge et nettverk og en varig satsing på formidling av historiske opplevelser i hele Trøndelag. Vi ønsker å framstå som et samlet tilbud for tilreisende og lokale. Denne nettsiden er første ledd i det arbeidet, og vi starter med Trondheim som pilot.

Deltagere i forprosjektet