Nidarosdomen
Foto: Holger Uwe Schmitt, Wikimedia commons

Nidarosdomen

Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, signingskirke - og Norges nasjonalhelligdom

Om Nidarosdomen

Nidarosdomen er verdens nordligste gotiske katedral. Katedralen er bygget over graven til Olav den hellige, vikingkongen som kristnet Norge og ble hele landets evige konge.

Nidarosdomen ble påbegynt i 1070 og sto ferdig i all sin prakt rundt år 1300. Katedralen ble rammet av flere branner i middelalderen og lå delvis i ruiner fra reformasjonen og frem til slutten på 1800-tallet. Da ble Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) opprettet for å gjenreise katedralen som nasjonalt symbol. Gjenreisingen av Nidarosdomen ble offisielt avsluttet i 2000, men fremdeles jobber 23 håndverkere ved NDR med restaurering og vedlikehold av katedralen.