Munkholmen
Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Munkholmen

Ta båt til fascinerende Munkholmen i sommer!

Om Munkholmen

Munkholmen er ei øy i Trondheimsfjorden, ca. 2 kilometer rett ut for Trondheim. Øya har en rik historie, og har vært i bruk som rettersted, kloster, festning, fengsel og forsvarsanlegg. I dag er Munkholmen i sommerhalvåret et populært utfartssted for byens befolkning og tilreisende.

Øya ble tidligere kalt Nidarholm, og ble i vikingetida brukt som rettersted, et sted for offentlige henrettelser. Her ble også hodene til Kark og Håkon Jarl Sigurdsson plassert på staker til spott og spe, etter at de hadde falt i kamp med Olav Tryggvasons menn (år 995). Få år senere ble et av Norges første klosteranlegg bygget her. Klosterdriften pågikk fram til reformasjonen (1537), og er grunn til at øya fikk navnet Munkholmen.