Krusifiks fra Posthusskatten
Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Middelalderutstilling

Kaupmannastretet var Trondheims første handelsgate. I middelalderutstillingen hos NTNU Vitenskapsmuseet kan du oppleve handelsgaten slik den var for 800 år siden. Flere andre arkeologiske gjenstander er også med i utstillingen.

Opplev Trondheim for 800 år siden

I denne utstillingen får du muligheten til å leve deg inn i Trondheim by slik den så ut over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden.

I middelalderutstillingen hos NTNU Vitenskapsmuseet er deler av sølvskatten fra «Posthustomta» i Dronningens gate i Trondheim utstilt. Den ble antagelig gravd ned i jorda etter ca 1035 e.Kr., den yngste mynten er fra da. Totalt omfatter skatten 964 sølvmynter fra ulike land, ikke alt er utstilt. Funnet ble gjort i forbindelse med en utvidelse av Posthuset i Midtbyen i Trondheim i 1950. De ble funnet sammen med to krusifikser og to sølvlenker. De to krusifiksene er utstilt.

Utstillingen inkluderer også arkeologiske gjenstander, blant annet runesteinen Kulisteinen som står på listen til UNESCO's Memory of the World-program. Runeinnskriften forteller oss "tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge …", og er ett av de tidligste vitnesbyrdene om innføringen av kristendommen her i landet. Steinen betegnes som Norges dåpsattest ettersom dette er første gangen vi kjenner til bruken av navnet "Nóregi" - altså "Norge".