Kulisteinen
Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.

Kulisteinen

En del av NTNU Vitenskapsmuseets middelalderutstilling i Suhmhuset i Trondheim.

Om Kulisteinen - "Norges dåpsattest"

Runeinnskriften på Kulisteinen betegnes som Norges dåpsattest fordi det er første gang vi kjenner til at navnet "Norge" er brukt på norsk jord. Innskriften kan dateres til det tidlige 1000-tallet.

Kulisteinen er også et av de tidligste vitnesbyrd om kristendommens tilstedeværelse i Norge, og en direkte datering av innføringen av kristendommen.

Kulisteinen var opprinnelig reist på øya Kuløy mellom Edøy og Smøla i skjærgården utfor Kristiansund på Nordmøre. Den er en 1,90 meter høy, slank og firesidet runestein med et innhugd kors på den ene bredsiden og en runeinnskrift i to loddrette linjer på den ene tilstøtende smalsiden.