Historienes Trøndelag er et avsluttet forprosjekt og har nå gått inn i en ny fase i prosjektet Historiske Trøndelag

For informasjon om NTNU Vitenskapsmuseet besøk oss på ntnu.no/museum